Att läsa för dig som arrangerar tävlingar

För dig som vill arrangera en MTBO tävling finns både handböcker, regler och checklistor till hjälp för att tävlingen ska bli så bra som du vill. Den här artiklen guidar dig till vilka som finns och var man hittar dom.

För dig som vill arrangera en MTBO tävling finns både handböcker, regler och checklistor till hjälp för att tävlingen ska bli så bra som du vill. Den här artiklen guidar dig till vilka som finns och var man hittar dom.

Under dom 14 år som mountainbikeorientering har utvecklats som sport i Sverige har det skrivits tävlingsregler, anvisningar, guider, handböcker och checklistor - en del är främst riktade till deltagarna medan andra är till hjälp för arrangörerna. Det är många som lagt ner mycket tid och energi på dessa.

När utvecklingen hela tiden går framåt kan man se att delar av ett tidigare dokument beskrivs bättre i ett nyare dokument, sånt får man ha överseende med. Det senaste som hänt är att det kom en ny kartnorm 2022 och det gjorde att dokument där det finns bilder på kartor inte är helt aktuella - men dom råd och tips som finns gäller oftast fortfarande.

Handbok för banläggning MTBO

Bild på första sidan i Handbok för banläggning MTBO

Den absolut bästa introduktionen till MTBO som sport finns i "Handbok för banläggning", den rekommenderas både deltagare och arrangörer att läsa. Här hittar man information om allt man kan tänkas behöva veta om:

  • val av terräng och tillåten cykling.
  • distansernas särart, dvs. skillnader på lång-, medel- och sprintdistans.
  • säkerhet, både i trafik och mellan åkare.
  • rättvisa tävlingar
  • banpåtryck
  • karttecken
  • skalor och kartans läsbarhet

En ny kartnorm för MTBO kartor kom 2022 och det gör att en del kartklipp i handboken inte är helt aktuella, men mycket är snarlikt.

Banläggar handboken blev väldigt bra och den har även översatts till Engelska. 😃


Tävlingsledarraport MTBO

Bild på första sidan i Tävlingsledarraport MTBO

En rapport låter ju som något man gör efter att ha arrangerat tävlingen, men det här är egentligen en checklista där man kan bocka av och se till att man har kommit ihåg dom olika delar som behövs på en tävling. Den är tänkt att användas under arbetet att planera tävlingen.

Den vanligaste metoden som i stort sett alla använder för att arrangera tävling är att först skriva en inbjudan och därefter ett PM. För att hålla reda på vad som ska ingå och vad som behöver bestämmas är tävlingsledarrapporten en utmärkt guide.

Det som behöver vara med i Inbjudan finns beskrivet under ""Skede 2A" och det som ska finnas i PM under "Skede 2B". Det kan ju mycket väl vara så att man måste förenkla sitt arrangemang och utelämna en viss punkt, men då är det ju något man bestämt och inte glömt - så skriv ner det som utlämnas också!


Arrangörsanvisningar Svenska Cupen MTBO

Bild på första sidan i Arrangörsanvisningar Svenska Cupen MTBO

För att tävlingar som ingår i Svenska Cupen ska hålla jämn och hög kvalitet finns en lista på vad som ska erbjudas på en sådan tävling. Tanken är att genom att arrangera bra tävlingar som passar eliten samtidigt som det är en trevlig stämning där alla känner sig välkomna så lockar vi fler deltagare - från hela Sverige och förhoppningsvis även andra länder. Fördelen för arrangören är att det kommer fler deltagare på tävlingen och för deltagarna innebär det att blir bättre tävlingar med hård konkurrens.

Dokumentet är från 2022 och fortfarande aktuellt.


Tävlingsregler och anvisningar MTBO

Bild på första sidan i Tävlingsregler och anvisningar i grenen MTBO

Dom nuvarande tävlingsreglerna är från 2021, då delades tävlingsreglerna upp med ett dokument för varje gren inom orientering. På samma gång hamnade också anvisningarna längst bak efter reglerna.

Det här är såklart läsvärt för både arrangörer och deltagare, den som inte vill läsa hela kan kika igenom anvisningarna på slutet som kan vara lite mer handfasta råd. Troligen kommer snart en ny version av tävlingsreglerna där skillnaden blir att varje regel har motsvarande anvisning(ar) precis i anslutning efter. Vi hoppas att den nya version snart är här, att den blir så lättläst som möjligt och förhoppningsvis innefattar dom nya klasserna och banlängderna (se nedan) .


Klassindelning och beräknade segrartider för MTBO

Bild på första sidan i Klassindelning och beräknade segrartider för MTBO

Som ett komplement till tävlingsreglerna finns det här dokumentet, det beskriver vilka klasser som bör finnas på en MTBO tävling och hur lång segrartiden ska vara för dom olika distanserna. Anledningen till att detta är ett separat dokument är att det gjordes en utredning om Likvärdigt tävlande under 2021, visade statistiken att mountainbikeorientering redan hade väldigt likvärdigt men små justeringar gjordes ändå.

I tabellerna kan man utläsa att segraren på en medeldistans i både D21 och H21 ska ha 50-55 minuter. Tänk dock på att i först hand utnyttja det terrängområde som finns till förfogande, roliga och passande banor är viktigare än exakta minuter.

De nya klassen H80 och D80 finns inte med i tabellerna. För dom klasserna vill man ha en bana med en utmaning i orienteringsteknik och kondition, men inte i cykelteknik.

Förhoppningsvis kommer detta dokument finnas med i nästa version av tävlingsreglerna.


Kartnormen ISMTBOM 2022

Bild på första sidan i ISMTBOM 2002

Den internationella kartnormen som beskriver hur man ritar en karta för mountainbikeorientering heter ISMTBOM 2022 (International Specification for Mountain Bike Orienteering Maps).

Inför säsongen 2022 kom det äntligen en ny version av kartnormen för MTBO. Den tidigare normen var från 2010 och det hade med åren hade bildats en de-facto tillämpning av hur man egentligen ritade kartorna, där den orangea färgen och svartprickiga ytor i skog hade blivit vedertagna. En ganska stor nyhet med den nya normen var att stigarnas utseende förändrades, genom att göra kortare mellanrum mellan de svarta segmenten blev det enklare att rita stigarna tydligt när dom svänger.

Även detta dokument har det lagts mycket tid på och framförallt på sluttampen satt det arbetsgrupper i många olika länder och studerade förslag till den nya normen så att den skulle vara så bra som möjligt från början.

Kartnormen uppdaterades inför säsongen 2023 och nu är det "Revision 2 February 2023" som gäller. Kartnormen finns bara på engelska.


Arrangörsguide för MTBO-tävlingar

Bild på första sidan i Arrangörsguide för MTBO-tävlingar

Den här guiden beskriver liknande saker som handboken för banläggning. Det är ett ganska tidigt dokument och senaste versionen är från 2017 men innehåller ändå en del information som kan vara intressant när man vill lära sig mer om mountainbikeorientering. Den beskriver vissa saker som man kan nästan tar för givet nuförtiden, tex. att det är bra att försöka arrangera två eller fler tävlingar i närheten av varandra samma helg - för att göra tävlingen mer attraktiv för deltagare från längre håll. Det finns också information om samråd, information till allmänheten, hur man ritar en karta, nummerlappar, lottning mm. På sätt och vis beskriver den det som skiljer mot en traditionell orienteringstävling.

För dom flesta avsnitten finns det mer aktuella dokument, framförallt Handbok för banläggning MTBO.


Svenska Orienteringsförbundets filarea

Dom flesta av ovanstående dokument finns lagrade på Svenska Orienteringsförbundets "filarea med stöddokument och filer", där kan man leta sig fram till det mesta i en katalogstruktur. Se nedanstående länkar:

    Share: